Mijn loopbaan

Opleidingen

 •  EHBO opleidingen, marketing opleiding, didactische vaardigheden, voorlichter voor preventie en gezondheidsbevordering, management opleiding voor de gezondheidszorg
 • HBO-V opleiding

 

Werkervaring

WMO adviseur (2015-heden) bij diverse gemeenten,

 • Klantvragen behandelen door onderzoek te doen en een besluit te nemen of iemand al dan niet in aanmerking komt voor een WMO voorziening.
 • Onderzoeksrapportage opstellen en een beschikking opstellen
 • Zo nodig met externe partijen overleggen over de klantvraag.

 

Het Nederlandse Rode Kruis (2009-2014) landelijk coördinator EHBO onderwijs,

 • Informeren en adviseren van besturen NRK afdelingen en externe klanten.
 • De digitale cursusadministratie inclusief applicatiebeheer.
 • Het begeleiden en coachen van collega’s in het land

 

Het Nederlandse Rode Kruis (2006-2009) directeur Rode Kruis afdeling Breda e.o.

 • Opstellen van het jaarplan (activiteiten, begroting en resultaten)
 • Organiseren van interne en externe samenwerking van ca. 300 vrijwilligers en het initiëren en bewaken van de projecten.
 • Een goed personeel– en vrijwilligersbeleid

 

Stichting Groenhuijsen (2005-2006) adviseur verzuim Stichting Groenhuijsen

 • Beleid en kwaliteitsontwikkeling t.a.v. verzuim– en re-integratiebeleid
 • Ondersteunen management in het uitvoeren van het verzuim– en re-integratiebeleid
 • Casemanager zijn bij langdurig verzuim inclusief dossiervorming

 

Arbo Unie (2003-2005) verzuim en re-integratie coördinator

 • Verzuimverloop en werkhervattingsafspraken maken voor zieke werknemers
 • Bewaken van wettelijke regelgevingen, o.a. wet verbetering poortwachter
 • Relatie beheer en ondersteuning bieden opstellen van een adequaat verzuimbeleid

 

De Blauwe Kamer (1985- 2003)verschillende begeleidende en leidinggevende functies

 • Bewoners begeleiden op een woon- en activiteitengroepen en ondersteunen in hun dagelijkse leven.
 • Een adequaat vraaggericht aanbod bieden van dagbesteding voor ca. 100 visueel verstandelijk gehandicapten
 • Het onderhouden van contact met ouders
 • Aansturen van afdelingsteams en zorgen voor een goed personeelsbeleid: selectie, begeleiden en beoordelen van medewerkers en zorgen voor planning van personeel
 • Opstellen van de begroting en daarvan ook budgetverantwoordelijke zijn

 

Voldoende informatie van mijn loopbaan? En wilt u een vrijblijvende kennismakingsgesprek, dat kan natuurlijk. Bel of mail mij en ik ga voor u aan de slag.